Zit uw medewerker nog wel op de juiste plaats? Heeft u medewerkers die dreigend boventallig raken? Dan kan een loopbaan- of mobiliteitstraject een goede stap zijn.

Of heeft u een medewerker waarvan het tijdens de verzuimperiode onduidelijk is of de terugkeer in eigen werk wel haalbaar is? In dat geval zal er een 2e spoor en outplacement traject opgestart moeten worden; begeleiding  naar ander betaald werk buiten de eigen organisatie.

Tweede spoortrajecten

Bij Jissink Advies kunt u terecht voor tweede spoor trajecten. Het voordeel hierbij is dat Jissink Advies niet alleen stuurt op wat de medewerker nog kan en wil, maar vooral dat er door middel van berekeningen aangetoond wordt, wat de financiële gevolgen zijn van het wel of niet vinden van een (andere) passende functie. Een re-integratietraject is niet vrijblijvend voor de medewerker; integendeel. De medewerker moet er alles aan doen om zo snel mogelijk een passende functie te vinden. Dit is financieel gezien voor alle partijen (werknemer, werkgever en eventueel verzekeraar) van groot belang.

Een tweede spoor traject bestaat in grote lijnen uit:

  • Zelfanalyse (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik)
  • Arbeidsmarktanalyse (hoe ziet de arbeidsmarkt eruit, waar vind ik vacatures)
  • Arbeidsmarktbenadering (hoe benader ik een werkgever, cv opstellen, sollicitatiebrief opstellen, voorbereiden op een sollicitatiegesprek)

Loopbaan- en mobiliteitstrajecten

Jissink Advies kan ondersteuning bieden aan medewerkers die niet goed op hun plek zitten door middel van een loopbaan- of mobiliteitstraject. Als de belasting en de belastbaarheid van de medewerker niet in balans zijn, kan dit op termijn uitval betekenen. Als dit tijdig bespreekbaar gemaakt wordt en medewerkers kunnen op tijd kiezen voor een andere route, kan dit de werkgever en de werknemer veel voordeel opleveren. Er kan ook sprake zijn van een (dreigende) reorganisatie waarbij medewerkers vrijwillig of gedwongen op zoek gaan naar een andere baan. Ook in die gevallen bent u bij Jissink Advies aan het goede adres. Omdat geen mens en geen situatie gelijk zijn hanteert Jissink Advies geen vaste doorlooptijden en ook geen vaste aanpak; alles is maatwerk.