U heeft een zieke medewerker en u weet niet goed hoe u dit lastige of langdurige dossier moet aanpakken?
U heeft gehoord dat een eventuele instroom in de WIA per dossier € 100.000,- kost…
De wet- en regelgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid is erg complex en daarin wilt u graag advies of ondersteuning. Jissink Advies helpt u om de financiële schade op arbeidsongeschiktheid en verzuim zoveel mogelijk te beperken.

Op het gebied van Register Casemanagement kan Jissink Advies uw ondersteunen bij:

1. Casemanagement op dossierniveau
2. Casemanagement op organisatieniveau

Casemanagement op dossierniveau:

Aandacht voor re-integratie vanaf de eerste ziektedag is van groot belang voor werkgever en werknemer. Helder en effectief contact tussen werkgever, werknemer en de Arbodienst vergroot de kans op een snelle re-integratie. Door re-integratie vanaf de eerste ziektedag goed op te pakken bespaart een werkgever veel onnodige kosten en voor de werknemer is het hebben van werk de beste sociale zekerheid. Jissink Advies ondersteunt bij:

 • Interim verzuimbegeleiding;
 • Advisering ter professionalisering van de verzuimbegeleiding;
 • Ondersteuning bij alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Het voorkomen van loonsancties;
 • Begeleiding bezwaarschriften en aanvraag deskundigenoordelen;
 • Uitvoering re-integratie- 1ste spoor en 2de spoor;
 • Inventarisatie van complexe verzuimdossiers op procesgang;
 • Financiële scenario’s voor de werknemer en de werkgever in kaart brengen;
 • Het benutten van co-financiering door andere externe partijen om de kosten te verlagen

Casemanagement op organisatieniveau:

Ook op organisatieniveau kan veel gedaan worden om grip te krijgen op verzuim en re-integratie en daarmee de schadelast bij verzuim te beperken. Jissink Advies ondersteunt bij:

 • Inventariseren en analyseren van verzuimgegevens; welke trends zijn waar te nemen? Wat betekenen de cijfers voor de organisatie?
 • Wat is de infrastructuur van verzuim van uw organisatie en welke aanpak sluit daar het best op aan?
 • Ondersteunen bij het invoeren, aanpassen en implementeren van het verzuim- en re-integatiebeleid;
 • Verzuimrollen binnen organisaties uitschrijven en implementeren;
 • Adviseren over hoe verder na de WIA-beoordeling;
 • Hoe benut uw organisatie de no-risk-polis?
 • Worden alle mogelijke premiekortingen benut?
 • Keuze voor Eigen Risico Dragerschap WGA of verzekerd zijn bij het UWV?
 • Consequenties van de modernisering Ziektewet; de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters
 • Controle van de WGA-beschikkingen;
 • Controle van de ZW-beschikkingen;
 • Benut u de mogelijkheden van co-financiering?
 • Begeleiden en coachen management, P&O, OR en casemanagers op het gebied van verzuim;
 • Gedragsverandering op gebied van preventie en reduceren verzuim;
 • Gedragsverandering op gebied van cultuur en processen.